TDP
ÖNEMLİ
TARİHLER

Kurs Programı

Program yapım aşamasındadır.
Gastrointestinal Lenfomalar Kursu
Oturum Başkanı: Işınsu Kuzu
14:15 - 15:15 B- Hücreli Lenfomalar
Sermin Özkal
15:15 - 15:45 T- ve NK - Hücreli Lenfomalar -1
Hilal Akı
15:45 - 16:15 Çay - Kahve Arası
16:15 - 16:45 T- ve NK- Hücreli Lenfomalar - 2
Hilal Akı
16:45 - 17:45 İndolent Lenfoproliferatif Hastalıklar
Özlem Canöz
Katılım Düzeyi Genç Uzman / İleri Düzey
Baş-Boyun Tümörleri Kursu
Oturum Başkanları: Demet Etit, Arzu Ruacan
14:15 - 15:00 Virüs-İlişkili Baş-Boyun Kanserleri
Bruce Wenig
15:00 - 15:45 Sinonazal Kanalın İndiferansiye Malign Neoplazileri
Bruce Wenig
15:45 - 16:15 Çay - Kahve Arası
16:15 - 16:45 Baş Boyun Tümörleri:  Evreleme ve Raporlama
Sülen Sarıoğlu
16:45 - 17:45 Tükrük Bezi Neoplazilerinde Biyopsi Tanı Zorlukları ve Yeni Varyantlar
Bruce Wenig
Katılım Düzeyi Genç Uzman / Asistan
Testis Tümörleri Kursu
Oturum Başkanı: Kutsal Yörükoğlu
08:30 - 08:55 Giriş - 1: Anatomi, Histoloji, Makroskopi, Evreleme
İpek Işık Gönül
08:55 - 09:20 Giriş - 2: Sınıflama, Klinik, Patogenez, Tedavi
Kutsal Yörükoğlu 
09:20 - 10:00 Germ Hücreli Tümörler - 1: GHNİS, Seminom, Spermatositik Tümör
Duygu Kankaya
10:00 - 10:30 Çay - Kahve Arası
10:30 - 11:00 Germ Hücreli Tümörler - 2: Embryonal Karsinom, Yolk Sak Tümörü
Nalan Neşe
11:00 - 11:30 Germ Hücreli Tümörler - 3: Teratom, Trofoblastik Tümörler, Postrezeksiyon Materyalleri
Yeşim Sağlıcan
11:30 - 12:30 Seks Kord Stromal Tümörler
Işın Kılıçaslan
Katılım Düzeyi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Endoskopik Biyopsilerde Morfolojik Yaklaşım ve Tanısal Sorunlar Kursu
Oturum Başkanları: Çiğdem Ataizi Çelikel, Semin Ayhan
14:00 - 14:40 Barrett Özofagus mu?: Özofagus ve GEJ Biyopsilerine Yaklaşım 
Hala El-Zimaity
14:40 - 15:20 İlaç İlişkili Gastrointestinal Kanal Hasarının Binbir Yüzü...
Robert Riddell
15:20 - 16:00 H. Pylori Negatif Gastritler
Hala El-Zimaity 
16:00 - 16:30 Çay - Kahve Arası
16:30 - 17:00 Duodenal Biopsilere Tanısal Yaklaşım: Çölyak mı, Değil mi?
Arzu Ensari
17:00 - 18:00 IBH ve IBH İlişkili Displazi: Tanıda ve Raporlamada Sorunlar…
Robert Riddell
Katılım Düzeyi Asistan / Genç Uzman / İleri Düzey
Patoloji Laboratuvarımızı Kurduk: Sorunlarımız ve Çözümleri Kursu
08:30 - 08:45 

Açılış 
Halide Nur Ürer

08:45 - 09:00  Ruhsatlandırma, SKS ve Kalite Yönetimi
Halide Nur Ürer
09:00 - 09:30  Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Emine Bağır, Mustafa Hüz, Kutsal Yörükoğlu
09:30 - 09:45  Tespit
Kutsal Yörükoğlu
09:45 - 10:15  Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Emine Bağır, Kutsal Yörükoğlu, Seher Yüksel
10:15 - 10:30  Doku Takibi
Mustafa Hüz
10:30 - 11:00  Çay - Kahve Arası
11:00 - 11:30  Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Ferah Tuncel, Kutsal Yörükoğlu, Emel Ebru Pala
11:30 - 11:45  Boyama ve Kapama
Emel Ebru Pala
11:45 - 12:15  Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Emel Ebru Pala, Ferah Tuncel, Kutsal Yörükoğlu
12:15 - 14:00  Öğle Yemeği
14:00 - 14:15  İmmünohistokimya
Öner Doğan
14:15 - 14:45  Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Selver Özekinci, Kutsal Yörükoğlu, Halide Nur Ürer
14:45 - 15:30  Moleküler Patoloji
Ümit İnce
15:30 - 16:00   Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Seher Yüksel, Kutsal Yörükoğlu, Halide Nur Ürer
16:00 - 16:30 Çay - Kahve Arası
16:30 - 17:30

Pathology Best Practices for Comprehensive Genomic Profiling 
Roche Foundation Medicine

17:30 - 18:00 Kurs Geri Bildirim ve Kapanış
Katılım Düzeyi Patolog / Teknisyen