TDP
ÖNEMLİ
TARİHLER

Kurs Programı

HEMATOPATOLOJİ - KURS
Gastrointestinal Lenfomalar
20 Mayıs 2021 / Salon 4
Oturum Başkanı: Işınsu Kuzu
09:00 - 09:45 B- Hücreli Lenfomalar
Sermin Özkal
09:45 - 10:30 T- ve NK - Hücreli Lenfomalar -1
Hilal Akı
10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 11:45 İndolent Lenfoproliferatif Hastalıklar
Özlem Canöz
11:45 - 12:00 Soru ve Tartışma
HEPATO-PANKREATO-BİLİYER PATOLOJİ - KURS
Medikal Karaciğer Biyopsileri - Morfolojik Paternden, Kliniği Yönlendirici Patoloji Raporuna
22 Mayıs 2021 / Salon 2
Oturum Başkanları: Özgül Sağol, Mine Güllüoğlu
14.30 - 15:15 Hepatitik Pattern Gösteren Karaciğer Hasarında Raporlama
Banu Bilezikçi
15:15 - 15:30 Tartışma
15.30 - 16:15 Kolestatik Pattern Gösteren Karaciğer Hasarında Raporlama
Gülen Akyol
16:15 - 16:30 Tartışma
16.30 - 17:15 Vasküler Pattern Gösteren Karaciğer Hasarında Raporlama
Michael Torbenson
17:15 - 17:30 Tartışma
STANDARDİZASYON KOMİSYONU- KURS
Patoloji Laboratuvarımızı Kurduk: Sorunlarımız ve Çözümleri
22 Mayıs 2021 / Salon 6
Oturum Başkanları: Halide Nur Ürer, Kutsal Yörükoğlu
09:00 - 09:05 Açılış
Serdar Altınay
  1. Oturum
Oturum Başkanları:Özben Yalçın, Emel E. Pala
09:05 - 09:25 Ruhsatlandırma, SKS ve Kalite Yönetimi Halide
Nur Ürer
09:25 - 09:45 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Emine Bağır, Mustafa Hüz, Kutsal Yörükoğlu
09:45 - 10:05 Tespit
Kutsal Yörükoğlu
10:05 - 10:30 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Emine Bağır, Kutsal Yörükoğlu, Seher Yüksel
10:30 - 11:00 Ara
  2. Oturum
Oturum Başkanları:Halide Nur Ürer, Emine Bağır
11:00 - 11:20 Doku Takibi
Mustafa Hüz
11:20 - 11:40 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Ferah Tuncel, Kutsal Yörükoğlu, Emel Ebru Pala
11:40 - 12:00 Boyama ve Kapama
Emel Ebru Pala
12:00 - 12:45 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Emel Ebru Pala, Ferah Tuncel, Kutsal Yörükoğlu
12:45 - 14:30 Ara
  3. Oturum
Oturum Başkanları: Ahu Senem Demiröz, Ferah Tuncel
14:30 - 15:10 İmmünohistokimya
Öner Doğan
15:10 - 15:30 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Selver Özekinci, Kutsal Yörükoğlu, Halide Nur Ürer
15:30 - 16:00 Ara
  4. Oturum
Oturum Başkanları: Kutsal Yörükoğlu, Selver Özekinci
16:00 - 16:15 Moleküler Patoloji
Serdar Altınay
16:15 - 16:30 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Seher Yüksel, Kutsal Yörükoğlu, Halide Nur Ürer
16:30 - 17:10 Best Practice Sharing on Pathological Developments  
Holger Moch
17:10 - 17:25 Sorunlar Çözümler - İnteraktif Tartışma
Serdar Altınay, Canan Kelten Talu
17:25 - 17:30 Kurs Geri Bildirim ve Kapanış
BAŞ - BOYUN PATOLOJİSİ - KURS
Baş-Boyun Tümörleri
23 Mayıs 2021 / Salon 1
Oturum Başkanları: Demet Etit, Arzu Ruacan
14:30 - 15:30 Virüs-İlişkili Baş-Boyun Kanserleri
Bruce Wenig
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 Baş Boyun Tümörlerinde Doğru Evreleme ve Rapor Oluşturma
Sülen Sarıoğlu
17:00 - 18:00 Sinonazal Kanalın İndiferansiye Malign Neoplazileri
Bruce Wenig
ÜROPATOLOJİ - KURS
Testis Tümörleri
23 Mayıs 2021 / Salon 1
Oturum Başkanı: Kutsal Yörükoğlu
09:00 - 09:20

Giriş - 1: Anatomi, Histoloji, Makroskopi, Evreleme İpek
Işık Gönül

09:20 - 09:40 Giriş - 2: Sınıflama, Klinik, Patogenez, Tedavi
Kutsal Yörükoğlu 
09:40 - 10:00 Germ Hücreli Tümörler - 1: GHNİS, Seminom, Spermatositik Tümör
Duygu Kankaya
10:00 - 10:20 Germ Hücreli Tümörler - 2: Embryonal Karsinom, Yolk Sak Tümörü
Nalan Neşe
10:20 - 10:30 Soru - Yanıt
10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 11:20 Germ Hücreli Tümörler - 3: Teratom, Trofoblastik Tümörler, Postrezeksiyon Materyalleri
Yeşim Sağlıcan
11:20 - 11:50 Seks Kord Stromal Tümörler
Işın Kılıçaslan
11:50 - 12:00 Soru - Yanıt